Definicja sztuki była kwestionowana przez całą historię, ale obecny konsensus jest taki, że sztuka jest czymś pięknym stworzonym z wyobraźnią. Podczas gdy wielu ludzi myśli o sztuce jako produkcie ludzkiego umysłu, inni uważają, że jest to wspólna kreatywność przyjęta w fizycznej formie. Niezależnie od definicji, sztuka ma formę i treść, które są integralną częścią jej tworzenia.

Art is a means of expression

Art is a unique means of communication, and each act of communication carries with it own expressive fingerprint. Te unikalne cechy ekspresji są tym, co ludzki mózg stara się zidentyfikować. Artyści opanowują te cechy i wykorzystują je do wywołania pożądanej reakcji ze strony odbiorców. Ich prace przemawiają do ludzkiej kondycji i mają znaczenie dla nich i dla nas jako gatunku.

Ewolucja sztuki zmieniła sposób, w jaki o niej myślimy. Pomysł, że sztuka jest jedynie reprezentacją zewnętrznej rzeczywistości, został zakwestionowany. Dziś definiujemy sztukę w kategoriach ekspresji, co oznacza, że jest ona odbiciem naszego wewnętrznego życia. Może być środkiem komunikacji, spokojnym sposobem przekazywania naszych najskrytszych uczuć.

To środek stosunku między człowiekiem a człowiekiem

Sztuka jest formą stosunku między ludźmi, która obejmuje uczucia przekazywane z człowieka na człowieka. Każde dzieło sztuki tworzy relację między artystą a osobą, która odbiera wrażenie artystyczne. W ten sposób sztuka jest jak mowa, która przekazuje uczucia i myśli człowieka. Ale o ile mowa przekazuje uczucia i myśli, o tyle sztuka przekazuje je bez słów.

Jest środkiem rozrywki

Sztuka jest środkiem rozrywki dla ludzi na różne sposoby. Niektórzy używają jej jako formy sztuki; inni jako środka komunikacji, który jest zakorzeniony w ich osobowości. Sztuka może być unikalnym i fascynującym medium, które angażuje ludzi na poziomie emocjonalnym. Rzadko kiedy ma ona wartość historyczną. Jest efemeryczną formą komunikacji. Może zapewnić nam poczucie przyjemności i sprawić, że zapomnimy o naszych zmartwieniach.

Praca artystyczna w rozrywce jest często używana do komunikowania pomysłów i tematów w przemyśle rozrywkowym. Obejmuje to sztukę przed i poprodukcyjną. Na przykład filmy animowane 3D wykorzystują utalentowanych modelarzy i artystów 3D. Prace artystyczne takie jak te nie istniały zaledwie dekadę lub dwie temu, ale dziś więcej osób zarabia na życie robiąc sztukę rozrywkową poza Hollywood. Niektóre przykłady tego obejmują ilustracje książkowe, webcomics i ilustracje do gier.

To środek edukacji

W coraz większym stopniu polityka edukacyjna uznaje znaczenie sztuki. Czterdzieści siedem stanów, w tym Dystrykt Kolumbia, wprowadziło konkretne mandaty lub standardy edukacji artystycznej, a czterdzieści wymaga edukacji artystycznej jako części świadectwa ukończenia szkoły średniej. Administracje Clintona i Busha również włączyły sztukę do swoich programów edukacyjnych. Ponadto, No Child Left Behind Act (NCLB) włączył sztukę jako jeden z dziesięciu podstawowych przedmiotów akademickich, co zakwalifikowało programy artystyczne do finansowania federalnego.

Wiedza artystyczna pomaga nam zrozumieć rzeczywistość, rozwijać osobiste gusta i rozpoznawać różne przejawy sztuki i kultury. Ponadto wiedza artystyczna pozwala nam kształtować własną wizję i wartości. Sztuka artystyczna jest środkiem interwencji i konstrukcji w życiu jednostki-ucznia, umożliwiającym pełniejszą realizację i nadanie znaczenia inteligencji, woli, operatywności i kreatywności człowieka.

To środek równości

Równość jest ważnym zagadnieniem w miejscu pracy i w sztuce. Ostatnio zwrócono na nią coraz większą uwagę w sztukach performatywnych, wraz z ruchem #MeToo wywołującym formalne polityki i strategie. Podczas gdy wiele organizacji odpowiedziało większymi inicjatywami na rzecz równości i włączenia, naukowcy i praktycy nadal odkrywają systematyczną nierówność w sztuce.

Choć liczba kobiet w sztuce wzrosła na przestrzeni lat, kobiety nadal nie otrzymują równej ekspozycji w instytucjach kulturalnych. Kobiety artystki zareagowały na ten problem na różne sposoby. Stworzyły billboardy, plakaty i prace artystyczne, aby wypowiedzieć się przeciwko traktowaniu pracujących kobiet artystów. Wzięły również udział w kampanii „Guerrilla Girls”, której celem jest stworzenie bardziej równego świata poprzez podnoszenie świadomości społecznej na temat nierówności płci.

W celu podniesienia świadomości społecznej na temat równości płci i znaczenia parytetu płci w sztuce, organizacje wspierające kobiety-artystów są niezbędne. Organizacje te dążą do poprawy życia swoich członków poprzez podnoszenie poziomu równości płci. Ponadto organizacje te pomagają tworzyć partnerstwa między artystami i innymi sektorami, różnicując pole działania i tworząc nowe możliwości dla artystów.

Kategorie: Domyślna